Mạch Điện Lý Thú

Module Zigbee CC2530

Dưới đây mình sẽ chia sẻ toàn bộ tài liệu của dòng module Zigbee Ti CC2530 do hãng Webee phát triển. Tài liệu gồm có: