Mạch lọc nguồn

Mạch lọc nguồn. Từ nguồn điện lưới qua biến áp và chạy qua mạch diode chỉnh lưu là điện áp một chiều nhấp nhô, nếu