Mạch Điện Lý Thú

Vật liệu điện từ là gì? Phân loại và ứng dụng của vật liệu điện từ

Định nghĩa:  là vật liệu khi đặt vào trong một thì nó bị nhiễm từ

và ứng dụng của vật liệu từ

Vật liệu từ mềm có độ từ thẩm cao và lực kháng từ nhỏ (p lớn và Hc nhỏ) đe làm lõi biến áp, điện, lõi cuộn cảm…

Vật liệu từ cứng có độ từ thẩm nhỏ và lực kháng từ cao ❖Theo ứng dụng thì vật liệu từ cứng có 2 loại:

  • Vật liệu để chế tạo nam châm .
  • Vật liệu từ để ghi âm, ghi hình, giữ âm thanh, v.v..
nam châm vĩnh cửu

Theo công nghệ chế tạo thì chia vật liệu từ cứng thành:

  • Hợp kim thép được tôi thành Martenxit (là vật liệu đơn giản và rẻ nhất để chế tạo nam châm vĩnh cửu)
  • Hợp kim lá từ cứng
  • Nam châm từ bột
  • từ cứng: Bari (BaO.6Fe2O3) để chế tạo nam châm dùng ở tần số cao
  • Băng, sợi kim loại và không kim loại dùng để ghi âm thanh
Ferit từ

Các tính chất đăc trưng cho vât liêu từ

  • Từ trở và từ thẩm
  • Độ từ thẩm tương đối (|ar)
  • Đường cong từ hóa

Nguồn: machdientu.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *