Mạch Điện Lý Thú

Biến áp là gì?

Biến áp (BA) Nội dung : Cấu tạo và hoạt động của biến áp nguồn, Biến áp âm tần , Biến áp xung, Biến áp Cao

Biến trở là gì?

Ngoài các điện trở có giá trị không thay đổi như trên còn có một số loại điện trở có giá trị có thể thay đổi được