Tài liệu giáo trình Altium – Tập 2

Tài liệu – Tập 2

Bộ giáo trình – Tập 2 được một kỹ sư dịch giả dựa vào tài liệu của hãng Altium, cũng như qua thực tế làm việc tại các công ty, làm việc với hãng ARM, NXP… để có thể làm được 1 cuốn sách chất lượng đến người đọc…

Đón đọc Tập 1 tại link sau:

Xem thêm:

Giáo trình Altium – Tập 2: Tải xuống

1 thought on “Tài liệu giáo trình Altium – Tập 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *