Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Eagle

Xuất file trong

EAGLE là phần mềm thiết kế 1 lớp, 2 lớp và nhiều lớp đơn giản và hiệu quả.

Để có được file đặt mạch in, ngoài quá trình thiết kế mạch in, một bước vô cùng quan trọng là xuất file gerber – file đặt mạch.

Xem thêm:

Xuất file Gerber trong Eagle

Giao diện EAGLE:

Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Eagle

Bước 1: Đặt gốc tọa độ mạch in

Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Eagle

Chọn View => Mark. Sau đó di chuyển chuột tới vị trí gốc tọa độ muốn đặt.

Bước 2: Export File

Mở file .brd bằng Eagle Board Editor
Chọn File / Cam Processor

Khi cửa sổ Cam Processor xuất hiện chọn File / Open / Job

Khi cửa sổ Open Cam Job xuất hiện click chọn file gerb247x.cam. Sau đó nhấn Open

Nếu muốn gia công layer Bottom thì làm theo hướng dẫn như hình bên dưới. Quý khách cũng có thể nhấn nút Add để tạo thêm 1 section mới.

Lưu ý:

 • Trong phần Job / Section có thể đặt tên là bottom hoặc một tên khác để không lẫn lộn với các section khác
 • Trong phần Output / Device chọn GERBER_RS247X
 • Trong phần Output / File nhập %N.bot
 • Trong phần Layer chỉ chọn 3 layer là Bottom, Pads và Vias
 • Đối với layer Bottom không cần chọn Mirror vì sẽ tự động mirror trong quá trình gia công.

Nếu muốn gia công layer Top thì làm theo hướng dẫn như hình bên dưới.

Lưu ý:

 • Trong phần Job / Section có thể đặt tên là top hoặc một tên khác để không lẫn lộn với các section khác
 • Trong phần Output / Device chọn GERBER_RS247X
 • Trong phần Output / File nhập %N.top
 • Trong phần Layer chỉ chọn 3 layer là Top, Pads và Vias

Khi xuất tọa độ khoan lỗ, làm theo hình dưới.

Lưu ý:

 • Trong phần Job / Section có thể đặt tên là drill hoặc một tên khác để không lẫn lộn với các section khác
 • Trong phần Output / Device chọn EXCELLON
 • Trong phần Output / File nhập %N.drd
 • Trong phần Layer chỉ chọn 2 layer là Drills và Holes

 

Sau khi ADD đủ số lớp của mạch. Bạn chọn Process Job để thực hiện quá trình sinh file Gerber.

Sau khi quá trình Process Job kết thúc . Bạn sẽ nhận được các file gerber trong thư mục bạn đã lưu trước đó.

Tất cả các file này bạn nên nén thành tệp tin định dạng .ZIP để đặt mạch in.

 


Ngoài ra nếu muốn kích thước mạch đươc cắt đúng như thiết kế thì có thể vẽ thêm đường biên trên layer Dimension. Sau đó trong phần Cam Processor Add thêm 1 Process Section theo thông số như trong hình sau.

Lưu ý:

 • Trong phần Job / Section có thể đặt tên là cut hoặc một tên khác để không lẫn lộn với các section khác
 • Trong phần Output / Device chọn GERBER_RS247X
 • Trong phần Output / File nhập %N.cut
 • Trong phần Layer chỉ chọn 1 layer là Dimension

Sau khi khai báo các thông số cho Cam Processor như các hình trên, nhấn nút Process Job. Phần mềm sẽ tạo ra các file GERBER tương ứng:
.bot : layer bottom
.top : layer top
.drd : lỗ khoan
.cut : layer chứa đường biên

Trường hợp bạn không gửi file .cut, đơn vị gia công sẽ tự động cắt theo kích thước gia công thực tế của layer Top hoặc Bottom cộng thêm 0.5mm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *