0.3-1.5V LED Flashlight

0.3-1.5V LED Flashlight Một mạch driver led “siêu nhỏ” có thể làm sáng LED với một điện áp “siêu thấp”. Chỉ với một quả pin