Mạch LED DANCE ver1 – LED nháy theo nhạc bằng matrix 8×16

Mạch ver1 – nháy theo nhạc bằng 8×16

Đây là phiên bản share miễn phí cho thành viên Câu Lạc Bộ Sáng Tạo, mạch có kích thước nhỏ gọn 7x8cm, đường mạch nhỏ nhất 15mil, đường mạch trung bình 25mil

Xem thêm:

Sử dụng matrix 8×16 để hiển thị với 16 cột và 8 level cho mỗi cột, có chân LED LV0 OUT cho những bạn muốn thiết kế thêm hàng thứ 9 tạo level 0.

Khi không có nhạc hoặc chuyển bài, biên độ quá thấp thì mạch sẽ hiển thị chữ chạy, rất tiếc là phiên bản này không cho phép thay đổi nội dung chạy, chỉ bản PRO mới có tính năng trên cho mục đích Quảng Cáo…

Mạch nguyên lý:

Mạch in PCB, mặt TOP:

Cấu hình Fuse bit khi nạp chip: Ta chọn dao động nội của chip là 8Mhz vì ta không sử dụng thạch anh ngoài:

Sơ đồ hàn LED:

Các bạn hàn LED như sau: Ktot của LED ta hàn chung lại theo hàng ngang để làm chân data, Anot của LED ta hàn chung theo hàng dọc ta sẽ được chân quét, rồi kết nối với bo điều khiển như sơ đồ trên.

Các bạn tải mạch Mạch LED DANCE, mô phỏng và code ở ĐÂY

Nguồn: sangtaoclub.net

2 thoughts on “Mạch LED DANCE ver1 – LED nháy theo nhạc bằng matrix 8×16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *