Module Zigbee CC2530

Dưới đây mình sẽ chia sẻ toàn bộ tài liệu của dòng module Zigbee Ti CC2530 do hãng Webee phát triển. Tài liệu gồm có: