Mạch Điện Lý Thú

Mạch lọc nguồn

Từ nguồn điện lưới qua biến áp và chạy qua mạch diode chỉnh lưu là điện áp một chiều nhấp nhô, nếu không có tụ lọc thì điện áp nhấp